Energetische renovatie
Programma        Energetische renovatie
Locatie                 Roeselare, België
Bouwjaar             2019-2020

Foto’s                    Lafaut-O